Informace ke zkouškám ze Základů fyziky plazmatu

Bude-li student chtít dělat zkoušku v nějakém období, necht pošle mail na adresu jiri.limpouch@fjfi.cvut.cz a já se mu budu snažit vyhovět.

Navíc vypíši termíny na této stránce i sám.

Zkoušky se zpravidla budou konat v Tróji - místnost L238.

Přihlášky elektronickou poštou na adresu jiri.limpouch@fjfi.cvut.cz
V odpovědi na mail určím studentovi hodinu začátku.


Termíny zkoušek ze Základů fyziky plazmatu

Termín - Úterý 30. května 2023 ve 14.30 hodin

Termín - Čtvrtek 8. června 2023 v 9.00 hodin

Termín - Úterý 20. června 2023 v 9.00 hodin

Termín - Čtvrtek 29. června 2023 ve 13.00 hodin

Termín - Úterý 18. července 2023 v 10.00 hodin

Termín - Úterý 8. srpna 2023 v 10.00 hodin


Další termíny budou vyhlášeny později.


Information to examination from the subject Principles of Plasma Physics

If student will want to sit for the exam in a certain time period, he can send e-mail
to my address jiri.limpouch@fjfi.cvut.cz and I shall try to meet his/her request.

Additionally, I shall also announce dates by myself on this web page.

Examinations will be usually held in Troja campus - room L-238.

For registration, please send e-mail to jiri.limpouch@fjfi.cvut.cz.
In my reply I will set the start time for the particular student.


Examination dates for Principles of Plasma Physics

Date - Tuesday, May 30, 2023 at 2.30 pm

Date - Thursday, June 8, 2023 at 9 am

Date - Tuesday, June 20, 2023 at 9 am

Date - Thursday, June 29, 2023 at 1 pm

Date - Tuesday, July 18, 2023 at 10 am

Date - Tuesday, August 8, 2023 at 10 am


Additional dates will be announced later.


J. Limpouch 19.5.2023 (poslední aktualizace 22.6.23)